De siste årene er det avdekket en rekke tilfeller av vold og seksuelle overgrep i det samiske samfunnet. Mange kirkelige medarbeidere føler usikkerhet i møte med personer som har opplevd overgrep, og deres nærmeste.