Mens Den norske kirke nærmer seg et historisk Kirkemøte som skal vedta en ny vigselsliturgi for likekjønnede, mener kirkelige organer at kirken bør vie alle lhbt-personer mer oppmerksomhet. Med lhbt menes lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.