Mens regjeringen strammer inn flyktningpolitikken og Donald Trump snakker om å bygge murer, er Den norske kirke opptatt av å skape religionsmøter og dialog.