Den omfattende undersøkelsen skal sendes ut i månedsskiftet januar/februar 2020.

– Kirkelig ansatte med LHBT-identitet melder om utfordringer på arbeidsplassen. Dette er alvorlig for kirken, sier Eleanor Brenna, som leder Kirkerådets LHBT-utvalg.

De ansatte vil bli spurt om erfaringer fra rekrutteringsprosesser, samarbeid mellom ulike grupper ansatte og også frivillige, opplevd diskriminering knyttet til legning, kultur for uenighet og endringer etter Kirkemøtets vedtak om vigselsliturgi i 2017.

Undersøkelsen omfatter alle ansatte i Den norske kirke, både i de kirkelige fellesrådene, bispedømmene og Kirkerådet. Den vil bestå av dybdeintervju blant et utvalg ansatte, samt masseundersøkelse blant alle ansatte.

Kirkerådets utvalg for LHBT – lesbiske, homofile, bifile og transpersoner – ble nedsatt på rådets møte i september i fjor og skal jobbe ut 2020.

– Jeg er veldig glad for at denne undersøkelsen nå skal gjennomføres. Dette vil gi oss viktig kunnskap om hvordan det er å være kirkelig medarbeider med LHBT-identitet. Ikke minst er det viktig for oss som arbeidsgiver å ha slik kunnskap. Kirken skal være et trygt og inkluderende arbeidssted – for alle, sier leder Kristin Gunleiksrud Raaum i Kirkerådet.