– Siden rettssubjektet Den norske kirke vil være fullfinansiert gjennom rammetilskudd fra staten, og i hovedsak ikke ha andre inntektskilder, er Kirkerådet grunnleggende positive til ordninger som er så enkle som mulig, sier Jan Rune Fagermoen, administrasjonsdirektør i Kirkerådet.