– Tros- og livssynsdialogen har nok hatt betydning for hvordan myndighetene og opinionen ser på muslimer, sier Sylo Taraku, generalsekretær i LIM-nettverket (Likestilling, integrering, mangfold).