Nyheter

Tidligere i år hadde representanter fra Oslo bispedømme et møte med kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese (GK) for å se på kirkens kommunikasjonsutfordringer. GK mener Dnk står overfor tre utfordringer:

1. Kirken tror ikke på sin egen historie.

2. Kirken er fraværende i samfunnsdebatten. Det er mangel på profiler som kan ta debatten.

3. Religion er viktig i samfunnet, samtidig som Dnks medlemstall synker.