– Mange fornyelsesbølger har gitt mennesker gode forandringer og samtidig etterlatt seg brente barn som har trukket seg unna kirken. Det forundrer meg at det gjentas generasjon etter generasjon. Hvorfor kan vi ikke lære? spør Bjørn Øyvind Fjeld.