I tillegg kommer usikkerhet rundt den nye trossamfunnsloven.