Kirkerådet har regnet på utgiftene og kapitalbehovet – og fått uavhengige revisjonsselskaper til å kvalitetssikre dem så langt det er mulig.