– Det vil være oppsiktsvekkende hvis Kirkemøtet ikke nå vedtar liturgien som åpner for vigsel av likekjønnede. Rammene og diskusjonen om dette temaet ble avgjort med stort flertall på Kirkemøtet i 2016. I år følger vi bare opp det som da ble gjort, sier Kirkerådets leder, Kristin Gunleiksrud Raaum.