Etter at det ble kjent at Akasia barnehagene står i fare for å måtte tilbakebetale 28 millioner kroner til Bergen kommune har det stormet rundt det kristne barnehageselskapet som er eid av Bergen kirkelige fellesråd. Saken ble først omtalt av NRK.