Kristin Gunleiksrud Raaum har vært leder for Kirkerådet i Den norske kirke de fire seneste årene. Hun var også med å starte Åpen folkekirke, som hun nå stiller til valg for.