– Dette er våre gamle kulturbygg. Det er dramatisk at vi ikke klarer å ta vare på disse når vi skal bruke milliarder på nye kulturbygg, sier Robert Wright, kirkeverge i Oslo.