Det har Stavanger tingrett slått fast i fersk dom.