Fredag kveld ble det klart at dommerne sendte Victoria Ulriksen (13) videre til en av to semifinaler i Norske Talenter. Hun spiller kirkeorgel, og konkurrerte med 16 andre om å gå videre. Dommerne varslet at denne gangen ville bare rundt halvparten av dem gå videre. Ulriksen spilte Mendelssohns brudemarsj i en egen rekomponert versjon.