I Kirkemøtets siste sak ved avslutningen tirsdag, ble det vedtatt at skriftstedet Johannes 3,16 ikke blir obligatorisk lest opp ved dåp. Det ble argumentert mot å bruke verset, fordi det kan «oppfattes som at de som ikke blir døpt, kanskje går fortapt».