Nyheter

I Kirkemøtets siste sak ved avslutningen tirsdag, ble det vedtatt at skriftstedet Johannes 3,16 ikke blir obligatorisk lest opp ved dåp. Det ble argumentert mot å bruke verset, fordi det kan «oppfattes som at de som ikke blir døpt, kanskje går fortapt».

Evig liv og fortapelse

Stridens kjerne i Kirkemøtets dåpsdebatt har vært om Johannes 3,16 skal, kan eller ikke skal være en del av dåpsliturgien. «For så høyt har ­Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv», står det der.

– Når jeg i livet har møtt fordømmelse, har det aldri vært gjennom «den lille bibel». Hvorfor skal denne kirken som sliter med manglende gjenkjennelse blant medlemmene, fjerne noe som folk vet om – fordi det der står noe som kan støte noen, spurte Odd Einar Dørum fra Oslo bispedømme i debatten.