I Stortinget denne uken gjorde kulturminister Linda Hofstad Helleland det klart at andre hensyn går foran lovtiltak for å få imamer eller utenlandske predi­kanter til å bruke norsk.