– Vi er like og står hverandre nært. Nå vil vi stå sammen som pinsekarismatiske kristne i en krevende og utfordrende tid, sier Kjell Ohldieck, som er leder for Misjons- og hjemmeutvalget i De frie evangeliske forsamlinger (DFEF).