For første gang noensinne kan Nord-Troms prosti få en kvinnelig prest. Så langt er prostiet det eneste i Norge som aldri har hatt en prest som er kvinne.