Organisasjonen som ble den klare­ vinneren av kirkevalget i 2015 arbeider for at Kirkemøtet «skal gjøre vedtak om at der det stilles kandidatlister, blir det ikke nedsatt en nominasjonskomité på bispedømmenivå».