– Hadde jeg måttet til Oslo for å ta presteutdanningen, ville jeg aldri hatt anledning til å ta den. Jeg er en godt voksen dame med familie og barn som har fått et prestekall i voksen alder. At studietilbudet finnes i Tromsø er helt avgjørende for at jeg kan bli prest, sier Ellisiv Yttervik.