Striden om kor mange kvote­flyktningar Solberg-regjeringa skal ønskje velkomne til Norge, har rast lenge. Ei gruppe byrjar no å kome til Norge: