Kulturdepartementet letter nå litt på sløret om mulige nyordninger for kirke-, tros- og livssynsfinansiering. På et dialogmøte med representanter fra Den norske kirke og Samarbeids­rådet for tros- og livssynssamfunn (STL) la departementet fram fem mulige modeller. En blåkopi av dagens statlige og kommunale finansieringsordning for alle er ikke blant disse modellene.