– At Human-Etisk Forbund frir til religiøs ungdom, oppfatter jeg som en ny strategi fra dem, sier professor og religionsforsker Torkel Brekke. Han snakker om den ferske reklamefilmen hvor Human-Etisk Forbund inviterer kristne og ungdom med andre livssyn til å velge humanistisk konfirmasjon.