Etter at Sudans mangeårige diktator Omar al-Bashir ble avsatt 11. april, pågår nå et blodig maktspill om framtiden i Afrikas tredje største land. Opposisjonens protester og generalstreik, med krav om å innsette et sivilt styre fram mot demokratiske valg om tre-fire år, blir slått ned med brutale midler.