– Når trygderetten eller domstolene tar stilling til hvordan folketrygdloven skal forstås, er det Nav sitt ansvar å følge dette opp i deres saksbehandlinger.