John-Ragnar Aarset overtar etter partifellen Anders B. Werp, som blir ny administrerende direktør ved Modum Bad. Utnevnelsen skjedde i statsråd på slottet fredag.