Nyheter

OsloMet – storbyuniversitetet får 700.000 kroner i revidert nasjonalbudsjett, til å tilby 30 studiepoeng til jødiske vegvisarar.

Jødiske vegvisarar er eit informasjonsprogram der ungdommar held skuletimar om det å vere jøde i Norge. Programmet er eitt av elleve tiltak i regjeringa si handlingsplan mot antisemittisme.

Permanente pengar.

Dette er eit konkret tiltak mot antisemittisme, meiner forsknings- og høgare utdanningsminister, Iselin Nybø (V).