Hun flyttet fra hjemstedet Fister i Ryfylke som 18-åring. 37 år ­senere kom hun tilbake, som prost i Ryfylke – etter å ha vært sykehusprest og menighetsprest i Nord-Hålogaland og Møre.