På bispedømmerådsmøtet mandag begynte sonderingen av mulige kandidater til bispestolen som snart blir ledig. Vårt Land er nokså sikre på at følgende personer blir spilt inn som egnede kandidater: