Teologen Jacob Jervell var en av mange kritikere da Norges første «prøverørsbarn» ble født i 1984.