Nyhet

Eit lite stikk i hælen, innan 48 timar etter fødsel. Blodprøva blir så lagra i ein diagnostisk biobank. I dag i seks år framover, så blir ho destruert.

Vårt Land fortalde i januar at Solberg-regjeringa vil oppheve maksgrensa, og innføre varig lagring av blodprøvene. No har Stortingets helsekomité behandla forslaget. Innstillinga viser at Arbeidarpartiet støttar regjeringspartia:

«Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, støtter forslaget som hjemler varig oppbevaring av blodprøvene som tas i forbindelse med nyfødtscreeningen.»

LES MEIR Protesterer mot varige innskot i biobank