Prost Trond Bakkevig er tilbakeholden med å kommentere hvorvidt uttalelsene om et rent jødisk Israel, vil få konsekvenser for den fredsdialogen han styrer mellom muslimske, kristne og jødiske ledere i Israel og de palestinske områdene.