Under koronapandemien har det vært totalt forbudt å oppsøke urfolkterritorier i Brasil, men en ny lov tillater igjen misjonærer å oppholde seg der. Urfolk i Amazonas og urfolksaktivister frykter at misjonærer vil misbruke den nye tillatelsen til også å ta kontakt med tidligere ukontaktede urfolkssamfunn.