– Styret har selv valgt å gå av, og det skyldes en personalkonflikt. Mer ønsker jeg ikke å uttale meg om saken, sier Basim Ghozlan. Han er nestleder i Islamsk Råd Norge, som er en paraplyorganisasjon for islamske trossamfunn i Norge.