– Det er ikke særlig tillitsvekkende, sier Linda Noor, leder i tenketanken Minotenk.