Nyhet

Tilliten mellom medlemmene i Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn (STL) og Islamsk Råd Norge (IRN) er på et bunnivå.

– Vår tillit til IRN er tynnslitt, er meldingen fra Human-Etisk Forbunds ene representant i STL, Lars-Petter Helgestad.

Onsdag i forrige uke ble det holdt et møte der alle medlemsorganisasjonene deltok – bortsett fra IRN. Tema for møtet var samarbeidsklimaet mellom IRN og STL.

– Det var helt nødvendig å la de andre organisasjonene få lufte sine synspunkt uten at IRN var til stede. Da slapp man at de følte seg under angrep og hele tiden måtte forsvare seg, sier Helgestad som mener at alle medlemmene langt på vei var enige i virkelighetsbeskrivelsen.