Tilliten mellom medlemmene i Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn (STL) og Islamsk Råd Norge (IRN) er på et bunnivå.