Nyhet

Dette har ikke noe med islam å gjøre», sier mange muslimer når Den islamske staten eller andre islamister gjennomfører terroraksjoner. Islamistene på sin side hevder at de står for det sanne islam, og såkalte islamkritikere gir dem rett i det.

Ingen av disse påstandene stemmer med virkeligheten, er en noenlunde samstemt konklusjon i den ferske boken Islamisme som ideologi og utfordring, der en rekke norske og noen utenlandske forskere bidrar.

De er enige om at islamisme er en politisk ideologi, og altså ikke identisk med religionen islam. Men det er altså en sammenheng mellom islamisme og islam. Hvordan det skal forstås, er det nyanser mellom forfatterne om.

Ideologi