På publikumsplass i rettssal 828 i Oslo tinghus sit ein mann og følgjer nøye med på alt som blir sagt. Han har teke fri frå jobben på Sunnmøre for å følgje straffesaka mot Arne Viste og vikarbyrået hans, Plog, i Oslo tingrett.