– Jeg kan åpenbart aldri påvirke politiets og påtalemyndighetens prioriteringer. De er uavhengige, sa justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) i Stortingets spørretime i dag.