– Dersom kun halvparten av befolkningen er medlem av Den norske kirke, er det enda større grunn til ikke å gå bort i fra dagens ordning der Den norske kirke likebehandles økonomisk med andre tros- og livssynssamfunn, sier Ingvill Thorson Plesner.