Det er nesten 25 år siden mannen fikk en kort fengselsdom for et seksuelt overgrep. For vel et år siden ble han frivillig medarbeider i den kristne organisasjonen Ungdom i Oppdrag (UIO). Da ledelsen fikk vite om dommen, tok de affære. Mannen sluttet da selv.