Nyhet

Det er nesten 25 år siden mannen fikk en kort fengselsdom for et seksuelt overgrep. For vel et år siden ble han frivillig medarbeider i den kristne organisasjonen Ungdom i Oppdrag (UIO). Da ledelsen fikk vite om dommen, tok de affære. Mannen sluttet da selv.

– Dette kan oppleves urettferdig. Vi har fått innspill fra hans støttespillere om at vi begår en dyp urett mot mannen, sier Andreas Nordli, leder i UIO.

Utvider retningslinjer

Saken var utløsende for at organisasjonen ville vurdere sine etiske retningslinjer for seksuelle krenkelser på nytt. I dag blir det reviderte dokumentet behandlet på organisasjonens styremøte.