– Jeg er egentlig forundret over at mediene er mer opptatt av å snakke om fenomenet «Hege Storhaug», fremfor å snakke om innholdet i boka. Jeg har aldri søkt oppmerksomhet om min person, men heller om de sårbare; de som for eksempel opplever kjønnslemlestelse og tvangsekteskap, sier Hege Storhaug.