– Vi har tatt innover oss konsekvensene av plastgravene de siste årene, men når vi skal begynne å bruke leirgravene står vi overfor akkurat samme problemstilling. Forskjellen er at vi i dag har kunnskapen til å gjøre noe med det, sier Trygve Jensen, gravlundsanvarlig i Trondheim.