Det kommer fram i en e-postutveksling mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Kunnskapsdepartementet, som Vårt Land har fått innsyn i.