2019 er i ferd med å ebbe ut som et av de verste årene for humanitære lidelser og behov i nyere tid. Det ble også langt verre enn FNs nødhjelpskontor (UNOCHA) anslo da de i fjor på denne tid la fram Global Humanitarian Overview 2019.