Hvis Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet gir grønt lys, kan det fra neste høst komme to muslimske skoler i Norge. De utgjør to av de 42 søknadene som er kommet inn om å danne privatskole fra skoleåret 2016–2017. Det er stiftelsene Den muslimske grunnskole og Seven Minds Future som står bak søknadene.