Rapporten er laget av Velferdsforskningsinstituttet NOVA.