En opplevelse står tydelig for Kjetil Haga når han skal fortelle om troslivet sitt.